Loading...

سلام

گروه بیتامدیکال تامین کننده کلیه محصولات مصرفی پزشکی آزمایشگاهی در نظر دارد با توجه به شرایط موجود و قیمت های غیرمنصفانه ایی که بسیاری از افراد سودجو در بازار رواج داده اند، ارتباط مستقیمی بین تولیدکنندگان محترم و مراکز بزرگی که بصورت عمده نیاز به ماسک و محصولات بهداشتی جهت جلوگیری از بیماری کرونا دارند برقرار کند،